Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-27678 (2)
Venus Flytrap, Dionaea muscipula