Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-27681
Venus Flytrap, Dionaea muscipula