Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-27682
Venus Flytrap, Dionaea muscipula