Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-39329
Venus Flytrap, Dionaea muscipula