Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-39331
Venus Flytrap, Dionaea muscipula