Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-39332
Venus Flytrap, Dionaea muscipula