Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-39332-sr-c
Venus Flytrap, Dionaea muscipula