Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-50220
Venus Flytrap, Dionaea muscipula