Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-50224
Venus Flytrap, Dionaea muscipula