Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-50224c copy
Venus Flytrap, Dionaea muscipula