Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-50226
Venus Flytrap, Dionaea muscipula