Venus Flytrap, Dionaea muscipula

Dionaea-muscipula-50229
Venus Flytrap, Dionaea muscipula