Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly

Erythronium-albidum-13641a
Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly