Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly

Erythronium-albidum-315341
Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly