Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly

Erythronium-albidum-315346
Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly