Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly

Erythronium-albidum-315355
Erythronium albidum, White Trout Lily, White Fawnlilly